Places in Djibouti that begin with the letter "kont"

Konta (mountain), Kontoyli (mountain), Kontoyto (stream)
@