Places in Djibouti that begin with the letter "kon"

Konta (mountain), Kontoyli (mountain), Kontoyto (stream)
@