Places in Guinea-bissau that are classified beach

Praia Bontom (beach), Praia das Vacas (beach), Praia de Calim (beach), Praia de Udane (beach)
@